Условия за ползване, поверителност и бисквитки

Последна актуализация: 10 август 2023

Добре дошли в Уебсайта на ATTI BG Индекси за достъп до лекарствена терапия в България („Уебсайт“). Този Уебсайт предоставя достъп до информация и данни, свързани с индексите Anigo и Anemo, които измерват реалния достъп на пациентите до лекарствена терапия и времето за изчакване за възстановяване на разходите за иновативни лекарствени продукти в България. Уебсайтът позволява на крайните потребители да разглеждат диаграми, показващи общите резултати от тези индекси, както и резултати, категоризирани по локализация и по година. Използвайки този Уебсайт, вие приемате и се съгласявате да спазвате следните Условия за ползване, поверителност и бисквитки. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, поверителност и бисквитки, моля, не използвайте Уебсайта.

1. Приемане на условията
С посещаването и използването на Уебсайта вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да спазвате тези Условия за ползване, както и всички други приложими закони и разпоредби. Ако не сте съгласни с тези условия, молим да не използвате Уебсайта.
2. Възрастови изисквания за крайните потребители
Информацията, предоставена на този Уебсайт, не е предназначена и не трябва да се използва от лица под 16-годишна възраст. Отговорността за това крайният потребител да е навършил 16 години е Ваша.
3. Използване на съдържанието
Цялото съдържание, предоставено на този Уебсайт, включително, но не само диаграми, индекси, текст, графики, изображения и данни („Съдържание“), е само за информационни цели. Съдържанието подлежи на промяна без предупреждение. Можете да използвате Съдържанието само за лична, некомерсиална употреба. Нямате право да възпроизвеждате, разпространявате, модифицирате или създавате производни произведения от Съдържанието, без изрично писмено разрешение от собствениците на Уебсайта.
4. Авторско право и търговски марки
Авторските права и други свързани права на интелектуална собственост се прилагат върху всички текстове, формулировки, информация, лога, дизайни, графики, изображения, икони на бутони, софтуер, видеоклипове, аудио файлове и друго съдържание на Уебсайта, подреждане и компилации на Уебсайта, които са собственост на собствениците на Уебсайта или техните лицензодатели и са защитени от авторски права, търговски марки и други закони.
Потребителят се съгласява да не продава, променя, модифицира, разпространява, възпроизвежда, показва или използва по друг начин съдържанието на Уебсайта за публични или търговски цели или по какъвто и да е друг начин, който злоупотребява със съдържанието или дискредитира собствениците на Уебсайта или техните лицензодатели или нарушава техните права на интелектуална собственост.
5. Точност на информацията
Съдържанието на този Уебсайт има за цел да предостави обща информация и не трябва да се счита за медицински, правен или професионален съвет. Собствениците на Уебсайта не дават никакви декларации или гаранции по отношение на точността, пълнотата или надеждността на Съдържанието. Вие се съгласявате, че всяко използване на Съдържанието е на ваш собствен риск.
6. Поведение на потребителя
Вие се съгласявате да използвате Уебсайта по начин, съвместим с всички приложими закони и разпоредби и няма:
a. Да участвате в каквато и да е дейност, която може да наруши, повреди или попречи на правилното функциониране на Уебсайта.
b. Да правите опити за получаване на неоторизиран достъп до която и да е част от Уебсайта или неговите системи.
c. Да използвате Уебсайта, за да качвате, предавате или разпространявате вредно или злонамерено съдържание, включително вируси или зловреден софтуер.
d. Да предприемате действия, които биха могли да нарушат правата на други хора или да нарушат приложимите закони.
7. Поверителност и съответствие с GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от посетителите, които влизат в Уебсайта. Като неинтерактивна информационна платформа, ние не изискваме от потребителите да създават акаунти, да влизат или да предоставят лична информация.
8. Бисквитки
Уебсайтът може да използва бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да подобри потребителското изживяване. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство, когато използвате Уебсайта. Тези бисквитки ни помагат да анализираме трафика към Уебсайта и кое съдържание се гледа от потребителите, с цел да подобрим цялостната функционалност на Уебсайта. Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки в браузъра или да ви предупреждава, когато Уебсайтовете използват бисквитки. Също, ако деактивирате или откажете бисквитките, имайте предвид, че някои части от този Уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.
9. Услуги на трети страни
Уебсайтът може да включва софтуер, съдържание или връзки към уебсайтове и услуги на трети страни. Тези сайтове и услуги на трети страни имат свои собствени политики за поверителност, които ви препоръчваме да прегледате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за практиките за поверителност, съдържанието или политиките на такива уебсайтове на трети страни.
За достъп до Уебсайта може да използвате услуги на трети страни, предоставяни от интернет доставчици, браузъри, производители на устройства и други. Тези услуги на трети страни могат да събират и обработват вашата информация в съответствие със собствените си практики за поверителност и защита на данни. Ние нямаме контрол върху тези услуги на трети страни и техните дейности. Насърчаваме ви да прегледате правилата за поверителност и условията за използване на тези услуги на трети страни, когато използвате Уебсайта.
10. Сигурност на данните
Ние вземаме разумни мерки за защита на сигурността на информацията, докато тя е под наш контрол. Въпреки това, имайте предвид, че никой метод за електронно предаване или съхранение не е 100% сигурен и ние не можем да гарантираме абсолютната сигурност на информацията.
11. Ограничение на отговорността
Собствениците на Уебсайта не носят отговорност за преки, непреки, случайни, последващи или наказателни щети, произтичащи от Вашия достъп до или използване на Уебсайта. Уебсайтът се предоставя „както е“ без каквито и да било гаранции.
Нито една страна (нито нейните доставчици) няма да носи каквато и да е отговорност, произтичаща от или свързана с тези условия за каквато и да е загуба в резултат на използването на Уебсайта, загуба на данни, неточност на данни, пропуснати печалби, отказ на механизми за сигурност, прекъсване на бизнеса, разходи за забавяне или косвени, специални, случайни повреди или последващи щети от всякакъв вид, дори ако съответната страна е информирана за възможността от такива щети предварително.
12. Отказ от отговорност
а. Медицински отказ от отговорност: Съдържанието на този Уебсайт не е заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търсете съвет от лекар или друг квалифициран медицински специалист по всякакви въпроси, които може да имате относно медицинско състояние.
b. Отказ от отговорност за точност: Собствениците на Уебсайта полагат усилия да предоставят точна и актуална информация, но не гарантират точността, надеждността или пълнотата на съдържанието. Информацията може да остарее или да стане неточна с течение на времето.
с. Отказ от отговорност при тълкуването на индекса: Индексите Anigo и Anemo се основават на специфични критерии и методологии. Тълкуването на тези индекси трябва да се извършва с разбиране на техните ограничения и контекста, в който се прилагат.
13. Отказ от гаранция
Цялата информация в Уебсайта се предоставя "такава, каквато е" и ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, включително всякакви гаранции за ненарушение, право на собственост, годност за определена цел, функционалност или продаваемост, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови. Без да ограничаваме изричните си задължения в тези Условия, ние не гарантираме, че използването на Уебсайта ще бъде непрекъснато или без грешки. Ние няма да носим отговорност за забавяния, прекъсвания, отказ на услугата или други проблеми, присъщи на използването на интернет и електронни комуникации или други системи извън нашия разумен контрол.
14. Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите от отговорност собствениците на Уебсайта на ATTI BG Индекси за достъп до лекарствена терапия в България, техните филиали, длъжностни лица, директори, служители, агенти и лицензодатели от и срещу всякакви искове, щети, задължения, загуби и разходи, включително разумни адвокатски хонорари и разноски, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на Уебсайта от Ваша страна или нарушение от Ваша страна на тези Условия за ползване.
15. Промени в Условията
Собствениците на Уебсайта на ATTI BG Индекси за достъп до лекарствена терапия в България си запазват правото да променят или актуализират тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени ще влизат в сила след публикуването им на Уебсайта. Ако продължите да използвате Уебсайта след публикуване на промените, това означава, че приемате тези промени. Ваша отговорност е да преглеждате тези условия периодично.
16. Приложим закон и юрисдикция
Настоящите Условия за ползване се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с тези Условия за ползване, е предмет на изключителната юрисдикция на съответния български съд.
17. Прекратяване
Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от собствениците на Уебсайта на ATTI BG Индекси за достъп до лекарствена терапия в България. Можете да прекратите тези Условия за ползване, като спрете да използвате Уебсайта. Собствениците на Уебсайта също си запазват правото да прекратят настоящите Условия за ползване или достъпа до Уебсайта по всяко време, без предизвестие, по каквато и да е причина, включително ако смятат, че потребител е нарушил или действал в нарушение на тези Условия за ползване.
18. Разделимост
Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се окаже невалидна, незаконна или неприложима, тогава тази разпоредба ще се счита за отделена от останалите разпоредби и няма да повлияе на тяхната валидност и приложимост.
20. Информация за контакт
Ако имате въпроси по тези Условия за ползване, поверителност и бисквитки, моля, свържете се с нас на info@attibg.info.

С достъпа до и използването на Уебсайта Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тези Условия за ползване, поверителност и бисквитки. Благодарим ви, че използвате ATTI BG Индекси за достъп до лекарствена терапия в България.